CZ / EN

ANTIKVA AKTIVA

Obrázkové písmo písmo určené pro prezentaci hesel a krátkých sdělení.
Určené pro aktivisty angažující se v ochraně životního prostředí.

Abecedu je možné vyzkoušet online na adrese:
http://antikvaaktiva.cz